Jaarstukken 2016

Jaarstukken

De jaarstukken 2016 zijn tijdens de bestuursvergadering goedgekeurd door het bestuur.

Balans

Winst- & Verliesrekening