Welkom

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten! Hier vind je informatie over onze stichting, de laatste nieuwsbrieven, onze uitnodiging tot Vriendschap en meer. Wil je bijdragen aan de Stichting, heb je vragen over de Zomercursus, ben je op zoek naar een oud-kampist uit jouw tijd, of wil je iets anders weten, neem dan gerust contact met ons op via vrienden@zomercursuswoudschoten.nl. We horen graag van je!

Zomercursus Woudschoten

De Zomercursus Woudschoten is een kamermuziekcursus voor jonge musici van 12 tot 25 jaar. De cursus vindt ieder jaar plaats tijdens de zomervakantie in De Beukenhof te Biezenmortel. In tien dagen tijd worden, onder leiding van gerenommeerde docenten, kamermuziekwerken ingestudeerd, die tijdens de slotuitvoering ten gehore worden gebracht. De cursus draagt niet alleen bij aan de kamermuzikale en sociale kwaliteiten van de cursisten, maar enthousiasmeert ook menig deelnemer om verder te gaan in de muziek. Het niveau binnen de cursus is divers; iedereen die zelfstandig partijen kan instuderen is welkom. Aan het begin van de cursus wordt een inschatting van het niveau gemaakt en worden passende ensembles gevormd. Daarnaast is er ruimte voor orkestspel en uiteraard veel gezelligheid! Kijk ook eens op de website van de Zomercursus zelf: www.zomercursuswoudschoten.nl.

Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten

De Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten (SVZW) wil dat niemand om financiële redenen moet afzien van deelname aan de Zomercursus Woudschoten. Daarom staat zij cursisten voor wie de deelnemersbijdrage te hoog is financieel bij. Sommige deelnemers betalen dus geen volledige deelnemersbijdrage omdat zij gebruik maken van een door ons om financiële redenen toegekende korting, of van bijvoorbeeld gezinskorting of een gewonnen prijs. Van deze cursisten vullen wij de deelnemersbijdrage aan tot het volledige bedrag. Maar ook de volledige deelnemersbijdrage is niet kostendekkend. Om die reden steunt de SVZW de Zomercursus met een jaarlijkse gift om de continuïteit van de cursus te waarborgen. Kortgezegd is ons doel dat zoveel mogelijk jonge musici kunnen blijven genieten van de Zomercursus Woudschoten, terwijl de cursus financieel gezond blijft.

Wat kan ik doen?

Iedereen die iets wil bijdragen aan de doelen van de SVZW en de Zomercursus is daartoe van harte welkom. Je kunt een eenmalige donatie doen, maar het zou nog mooier zijn als je je aan ons wilt binden als Vriend, Weldoener of Sponsor. Daarover lees je hieronder meer.

Vrienden: Voor haar financiële middelen is de SVZW afhankelijk van Vrienden. Vrienden doneren jaarlijks een bedrag aan de SVZW en ontvangen in ruil daarvoor een tegenprestatie. De tegenprestaties bestaan bijvoorbeeld uit het vier maal per jaar ontvangen van de Nieuwsbrief, of uit jetons die gebruikt kunnen worden tijdens de slotuitvoering van de Zomercursus. Kijk voor meer informatie op de pagina ‘Vriend worden’.

Weldoeners: Weldoeners steunen de Zomercursus Woudschoten met een substantiële eenmalige of jaarlijkse gift, of doen een gift met een bepaald specifiek doel. Zo kun je bijvoorbeeld als Weldoener de huur van een vleugel, de barokstrijkinstrumenten, het slagwerk of het kopieerapparaat voor je rekening nemen. Meer informatie vind je op de pagina ‘Weldoener worden’.

Sponsoren: Ondernemingen die een sponsorovereenkomst aan willen gaan met de cursus zijn hard nodig en zeer welkom. Sponsoren kunnen financieel bijdragen, maar ook bijvoorbeeld sponsoren in natura. Hierover is meer te lezen op de pagina ‘Sponsor worden’.

De SVZW is geregistreerd als culturele ANBI. Dit betekent dat een gift voor meer dan 100% kan worden afgetrokken in de belastingaangifte. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina ANBI.

Wanneer je een andere mogelijkheid ziet om bij te dragen aan de Zomercursus of de SVZW horen wij dat graag, neem dan contact met ons op via vrienden@zomercursuswoudschoten.nl. Alvast hartelijk dank!