Disclaimer

Disclamer

Aan het onderhoud van deze site besteedt Stichting Vrienden Zomercursus
Woudschoten de grootst mogelijke zorg. Toch bestaat de mogelijkheid dat
informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de informatie op de website, afkomstig van Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten, kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.
 

Mocht je onverhoopt onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als je dit meldt via vrienden@zomercursuswoudschoten.nl.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s, logo’s e.a.) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt door druk, fotokopie en dergelijke, of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand.

Contactgegevens van oud-kampisten zijn bij ons niet opvraagbaar. Wel kun je contact met ons opnemen met de vraag of wij een boodschap bij een oud-kampist kunnen bezorgen. Niet van alle oud-kampisten hebben wij recente gegevens. Het is daardoor niet altijd mogelijk met elkaar in contact te komen.

Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten gaat vertrouwelijk om met je gegevens, deze worden niet doorverkocht aan derden.