ANBI

De naam: Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten
RSIN/fiscaal nummer ANBI: 8102.47.732

Contactgegevens:
Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten
Ridderlaan 41-1
3523 HS Utrecht
Telefoon: 06-30099099
Mail: vrienden@zomercursuswoudschoten.nl
Website: https://vriendenzomercursuswoudschoten.nl

Bestuurssamenstelling:
Dhr. B.J.R. Stumphius, voorzitter
Mw. R.A. Hoff, secretaris
Mw. M. van der Meij, penningmeester
Mw. F.J. Spoel, bestuurslid
Mw. M. de Jong, bestuurslid

Beleidsplan
Beloningsbeleid: De stichting heeft geen betaalde bestuursleden in dienst.
Doelstelling
Financiële verantwoording
Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018