Jaarstukken 2012

Jaarstukken

De jaarstukken 2012 zijn tijdens de bestuursvergadering d.d. 3 april 2013 goedgekeurd door het bestuur.

Balans

Winst- & Verliesrekening