Doelstelling

Het doel van de vriendenstichting

De deelnemers aan de cursus betalen deelnemersgeld, waarbij elk tweede en opvolgende kind uit hetzelfde gezin 10% korting krijgt op de deelnameprijs. Het deelnemersgeld is echter niet kostendekkend. Daarom is de cursus afhankelijk van bijdragen van sponsors, subsidiƫnten en vrienden. De Stichting Vrienden Zomercursus Woudschoten stelt zich ten doel om gelden in te zamelen ten behoeve van de cursus. Op deze manier sponsoren wij ook financieel minder draagkrachtige deelnemers.
De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit het aanvragen van financiƫle ondersteuning bij fondsen en het werven en aanschrijven van vrienden.